Pátek 4. prosince 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Město Bohumín zveřejňuje záměr prodeje cisternové…

Město Bohumín zveřejňuje záměr prodeje cisternové automobilové stříkačky TATRA 815 RP2 25235 6×6.1. Technický stav vozidla odpovídá jeho stáří. Vozidlo není vybaveno požárním příslušenstvím. Technická prohlídka je platná do 17.08.2018. Vozidlo je zařazeno v IZS.

Technické údaje: Datum první registrace: 25.06.1987 Druh vozidla: nákladní automobil cisternový – požární Tovární značka: TATRA 815 PR 2 25235 6×6.1 CAS WIN: TNU85PR26HK056279 Barva: červená základní Kategorie vozidla: N3 Objem cisterny: 8 200 l Objem nádrže na pěnidlo: 800 l (2×400 l) Počet míst k sezení: 4 Výrobce podvozku: TATRA Kopřivnice Výrobce nástavby: KAROSA Vysoké Mýto Typ čerpadla: jednostupňové celomosazné odstředivé požární čerpadlo s vývěvou na spálené plyny. Jmenovitý výkon čerpadla: 3 200 l/min (při 0,8 MPa a sací výšce 1,5 m) Stav tachometru: 14 508 km

Bližší informace k vozidlu poskytne pan Jan Hanusek, velitel jednotky SDH Bohumín-Starý Bohumín, tel. číslo 731 130 686. Proh­lídku vozidla možno uskutečnit po dohodě s ním.

Nabídky musí být podány v písemné podobě osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly doručeny nejpozději do 14.02.2018 do 10:00 hodin. Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených nápisem

Prodej nepotřebné CAS TATRA 815 Organizační odbor NEOTVÍRAT

Místem pro podání nabídek je Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, podatelna č. dveří A119 (budova A).

Minimální prodejní cena není stanovena. Zájemci ve své nabídce uvedou své identifikační a kontaktní údaje a kupní cenu.

Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nejvyšší kupní cena, přičemž o prodeji bude rozhodovat rada města Bohumína.