Sobota 24. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obec Vysoké Popovice vypisuje výběrové řízení na…

Obec Vysoké Popovice vypisuje výběrové řízení na prodej dopravního automobilu Ford Transit obálkovou metodou

Předmět prodeje – technické parametry dopravního automobilu Ford Transit Motor: 66 kW Objem: 1994 cm3 Palivo: BA 95 Počet míst: 9 Rozměry vozidla (délka/šířka/výš­ka): 4616/1972/2156 Hmotnost celková: 2360 kg Počet najetých kilometrů: 38 632 První uvedení do provozu: 1991

Bližší informace na tel. č.: 604 411 713, p. Krška

Prodej vozidla je bez radiostanice!

Účel řízení Formou obálkové metody vybrat nabídku s nejvyšší cenou.

Nejnižší nabídka Nejnižší nabídková cena se stanovuje na 10.000,– Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Obálky s nabídkami Obálky s nabídkami musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do 16. 11. 2020 na adresu: Obec Vysoké Popovice, Vysoké Popovice 35, 664 84. Nabídky zaslané po skončení této lhůty zadavatel nepřijme. Obálka musí být zřetelně označená „NEOTVÍRAT DA“. V obálce musí být samostatný list s nabízenou cenou, a dále identifikační údaje zájemce o koupi, včetně tel. kontaktu. Otvírání obálek bude veřejné a proběhne 18. 11. 2020 v 17:30 hod. v prostorách OÚ Vysoké Popovice za přítomnosti komise jmenované starostkou obce. V případě rovných nabídek budou tito zájemci vyzvání k podání dodatečné nabídky. Se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenu bude sjednána kupní smlouva. V případě, že zájemce do 14 dnů od doručení oznámení výsledků výběrového řízení nepodepíše smlouvu, bude vyzván další zájemce, který byl určen jako další v pořadí.

Ing. Petra Hanáková – starostka obce