Sobota 24. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obec Vysoké Popovice vypisuje výběrové řízení na…

Obec Vysoké Popovice vypisuje výběrové řízení na prodej speciálního požárního automobilu LIAZ 101.860 obálkovou metodou

Předmět prodeje – technické parametry speciálního požárního automobilu LIAZ 101.860 Počet míst: 9 Rozměry vozidla (délka/šířka/výš­ka): 7800/2500/3400 Hmotnost celková: 10 980 kg Počet najetých kilometrů: 49 593 První uvedení do provozu: 1986 Bližší informace na tel. č.: 604 411 713, p. Krška

Vozidlo se prodává bez vybavení. Na vozidle je namontován hydraulický nakládací jeřáb značky Ostroj Opala a.s., typ NJ 70 PT

Účel řízení Formou obálkové metody vybrat nabídku s nejvyšší cenou.

Nejnižší nabídka Nejnižší nabídková cena se stanovuje na 260.000,– Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Obálky s nabídkami Obálky s nabídkami musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do 16. 11. 2020 na adresu: Obec Vysoké Popovice, Vysoké Popovice 35, 664 84. Nabídky zaslané po skončení této lhůty zadavatel nepřijme. Obálka musí být zřetelně označená „NEOTVÍRAT LIAZ“. V obálce musí být samostatný list s nabízenou cenou, a dále identifikační údaje zájemce o koupi, včetně tel. kontaktu. Otvírání obálek bude veřejné a proběhne 18. 11. 2020 v 17.30 hod. v prostorách OÚ Vysoké Popovice za přítomnosti komise jmenované starostkou obce. V případě rovných nabídek budou tito zájemci vyzvání k podání dodatečné nabídky.

Se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenu bude sjednána kupní smlouva. V případě, že zájemce do 14 dnů od doručení oznámení výsledků výběrového řízení nepodepíše smlouvu, bude vyzván další zájemce, který byl určen jako další v pořadí.

Ing. Petra Hanáková – starostka obce